›› STARTSIDEN
 ›› VÅRE TJENESTER
 Feiing - Spyling
 Snørydding - Strøing
 Vaktmestertjenester
 Veivedlikehold
 Veivedlikehold
 Sluktømming \ Spyling
 Sandfangtømming
 Veimerking
 ›› VÅRE MASKINER
 ›› REFERENSER
 ›› FIRMAETS HISTORIE
 ›› VÆRVARSEL
 ›› KONTAKT OSS
 Ledige stillinger
 ELGJAKT

   Søk i våre artikler

   
Veivedlikehold


Reparasjons arbeide på asfalterte dekker, lapping av hull mv. Er dekket bra rundt hullet skjærer vi rene kanter før fylling og komprimering av ny asfalt. Oppmerking av plasser mv.