›› STARTSIDEN
 ›› VÅRE TJENESTER
 ›› VÅRE MASKINER
 ›› REFERENSER
 ›› FIRMAETS HISTORIE
 Firmahistorikk
 ›› VÆRVARSEL
 ›› KONTAKT OSS
 Ledige stillinger
 ELGJAKT

   Søk i våre artikler

   
Firmahistorikk

Historikk:

Bærum Veivedlikeholdsmaskiner ble stiftet i 1981 som et enmannsfirma. Registrering av enkeltmannsforetak i Brønnøysundregisteret skjedde 17. Januar 1991 og firmaet fikk den gang organisasjonsnummer 936 437 923.


I de første årene etter oppstarten var det innehaveren (Rolf Heiestad) som selv utførte alle arbeidsoppgaver. Etter hvert som oppgavene ble flere og maskinparken vokste, ble det rundt 1985-86 ansatt 3 stykker.
 Firmaet spesialiserte seg på feiing og renhold av veier, p-plasser, skoler og boligbyggelag m.m. I tilegg ble det utført brøyting og strøing på det kommunale veinettet og skolene i Bærum.

Firmaet har etter det i stor grad utført entrepriser med innleide enkeltmannsforetak som er registrert i Brønnøysundregisteret.

De største oppgavene har vært utført for kommunene Oslo og Bærum, i tilegg til Statens vegvesen i Akershus, Buskerud, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. For de store anleggsentreprenørene Selmer ASA, Veidekke AS, Eeg Henriksen og SRG (Romeriksporten) har firmaet utført store oppdrag som underentrepernør.

Bærum Veivedlkeholdsmaskiner AS ble stiftet 14.01.2008 og tildelt nytt organisasjons nummer: 999 224 975 MVA. Selskapets aksjonærer ved stiftelsen er Rolf Heiestad, Asbjørn Stafseng og Børre Stafseng med sistnevnte som daglig leder.

Selskapets målsetning er å fortsette i den ånd som Rolf Heiestad har drevet i mange år, med de tilnærmet samme type oppdrags løsninger innenfor veivedlikehold, feiing  og vaktmester oppgaver.

Børre Stafseng har drevet og driver med feiing og renhold av veger i Østfold via eget enkeltmannsforetak.

Selskapet vil også i fremtiden bruke innleide enkeltmannsforetak for oppdragsløsning slik som det gamle selskapet har gjort. På sikt vil det også bli ansatt personer i full \ deltids stilling som erstatning for innleid arbeidskraft til daglige gjøremål.