Om oss

Bærum Veivedlikeholdsmaskiner AS ble stiftet 14.01.2008 og tildelt nytt organisasjons nummer: 992 224 975 MVA. Selskapets aksjonærer ved stiftelsen er Rolf Heiestad, Asbjørn Stafseng og Børre Stafseng med sistnevnte som daglig leder. Selskapets målsetning er å fortsette i den ånd som Rolf Heiestad har drevet i mange år, med de tilnærmet samme type oppdrags løsninger innenfor veivedlikehold, feiing og vaktmester oppgaver.

Børre Stafseng har drevet og driver med feiing og renhold av veger i Østfold via eget enkeltmannsforetak. Bærum Veivedlikeholdsmaskiner ble stiftet i 1981 som et enmannsfirma. Registrering av enkeltmannsforetak i Brønnøysundregisteret skjedde 17. Januar 1991 og firmaet fikk den gang organisasjonsnummer 936 437 923. I de første årene etter oppstarten var det innehaveren (Rolf Heiestad) som selv utførte alle arbeidsoppgaver. Etter hvert som oppgavene ble flere og maskinparken vokste, ble det rundt 1985-86 ansatt 3 stykker.

Firmaet spesialiserte seg på feiing og renhold av veier, p-plasser, skoler og boligbyggelag m.m. I tilegg ble det utført brøyting og strøing på det kommunale veinettet og skolene i Bærum. Firmaet har etter det i stor grad utført entrepriser med innleide enkeltmannsforetak som er registrert i Brønnøysundregisteret. 

De største oppgavene har vært utført for kommunene Oslo og Bærum, i tilegg til Statens vegvesen i Akershus, Buskerud, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. For de store anleggsentreprenørene Selmer ASA, Veidekke AS, Eeg Henriksen og SRG (Romeriksporten) har firmaet utført store oppdrag som underentrepernør.