Tømming

Vi har mulighet til å "sile" av vannet fra de faste massene.

Slepet har en egen hydraulisk løft/senk av robotarmen med ferdig tilpassede rør for tømming av kummer og sluk.