Veivedlikehold

Reparasjons arbeide på asfalterte dekker, lapping av hull mv.

Er dekket bra rundt hullet skjærer vi rene kanter før fylling og komprimering av ny asfalt. Oppmerking av plasser mv.