Avtaler

Bærum kommune har tildelt oss kontrakt for vårfeiing

Vi har blitt tildelt kontrakten for vårfeiing av kommunale veier og gangveier ifm tidligere utlyst anbudskonkurranse. Vi takker Bærum Kommune for tilliten! 27.01.2020 mottok vi tildelingsbrev for feiing av kommunale veier og gangveier for Bærum Kommune. Jobben består av vårfeiing av alle kommunale veier og gang sykkelveier. Kontraktinngåelse primo februar 2020. Vi har feid de […]

Bærum kommune har tildelt oss kontrakt for vårfeiing Read More »

Ny rammeavtale for Drift av sentrumsområder og parkeringsanlegg.

19.06.2019 signerte vi avtale med Bærum Kommune for Drift og renhold av sentrumsområder og parkeringsanlegg etter at vi vant anbudskonkurransen. Rammeavtalen består av feiing og renhold av sentrumsområder, parkeringsplasser og parkeringshus. På vinteren skal parkeringsplasser også brøytes og strøs.Vi takker Bærum Kommune igjen for tilliten.

Ny rammeavtale for Drift av sentrumsområder og parkeringsanlegg. Read More »