Siste Nytt

Bærum kommune har tildelt oss kontrakt for vårfeiing

IMG_0104

Vi har blitt tildelt kontrakten for vårfeiing av kommunale veier og gangveier ifm tidligere utlyst anbudskonkurranse. Vi takker Bærum Kommune for tilliten!

27.01.2020 mottok vi tildelingsbrev for feiing av kommunale veier og gangveier for Bærum Kommune. Jobben består av vårfeiing av alle kommunale veier og gang sykkelveier. Kontraktinngåelse primo februar 2020. Vi har feid de kommunale veiene for Bærum Kommune i mange år nå og går inn i 2020 med ny avtale på vårfeiing i flere år. Det som er nytt for oss på denne kontrakten er at vi er total leverandør med feiing av både kjøreveier og gang- og sykkelveier. Vi gleder oss til å ta fatt på oppdraget. Dette er en kontrakt som passer oss veldig godt. Det er feiing og renhold av veier som vi skal og selv mener vi er gode på!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest