Bærum kommune har tildelt oss kontrakt for vårfeiing

Vi har blitt tildelt kontrakten for vårfeiing av kommunale veier og gangveier ifm tidligere utlyst anbudskonkurranse. Vi takker Bærum Kommune for tilliten! 27.01.2020 mottok vi tildelingsbrev for feiing av kommunale veier og gangveier for Bærum Kommune. Jobben består av vårfeiing av alle kommunale veier og gang sykkelveier. Kontraktinngåelse primo februar 2020. Vi har feid de […]

Bærum kommune har tildelt oss kontrakt for vårfeiing Read More »