Siste Nytt

Oppstartsmøte-Vårfeiing for Bærum Kommune

AB Park og Veivedlikehold AS og Bærum Veivedlikehold AS har vært på oppstartsmøte med Bærum Kommune

Da har vi gjennomført kontraktens første oppstartsmøte for vårfeiing hos Bærum Kommune.

Bærum Veivedlikeholdsmaskiner fortsetter med å feie veier for kommunen. Det som er nytt for oss i denne sammenhengen er at vi er totalleverandør på feiing av både veier og gang- og sykkelveier.
Dette har vi løst med å inngå et samarbeide med AB Park og Veivedlikehold AS som feier gang- og sykkelveiene for oss. Veinettet ellers i kommunen har vi lang erfaring med fra tidligere.
Vi gleder oss til å ta fatt på oppdraget!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest