Siste Nytt

Vårfeiing for Bærum Kommune

Vårfeiing for Bærum Kommune

Vårfeiingen for Bærum Kommune er godt i gang. Vi startet opp i uke 14 med feiing av kjøreveiene. Fortau og noe gangveier ble startet i uke 13. Vi har forholdsvis bra fremdrift sett at det har vært mye biler som står parkert i veiene da mange har vært hjemme fra jobb med barn og hjemmekontor. Vi har hatt påskeferie fra onsdag og starter opp for fult igjen tirsdag etter påske.

Storslep som fjerner de største mengdene med grus.

Vårfeiingen går som planlagt og vi har god fremdrift tross det er strødd mye i vinter. Vi har høyt fokus på å holde oss friske og ikke bli smittet i disse tider. Hold derfor god avstand til våre mannskaper. Ikke ta på våre kjøretøyer eller maskiner. Hver mann har ansvar for sitt utstyr og ønsker ikke å bli smittet eller eventuelt bli utsatt for å bli smittebærer.

Alle våre maskiner er merket med henvisning om å holde avstand og ikke berøre maskinene!

Det er mange maskiner i sving for å fjerne vinterens grus.

Det kreves en stor maskinpark for å fjerne vinterens etterlatenskaper. Vi har eget lag som kun kjører gang / sykkelveier. Og to lag som kjører alle andre kjøreveier for Bærum Kommune.

Hjullaster med frontkost legger til rette for Storslep og Sugebil.
Sugebilen tar siste finpuss og kjører sist i hvert lag.
Veiene blir vannet før feiing for å minimere at det skal støve.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest